Zakup działki pod budowę domu jest kluczowym elementem całego procesu budowlanego.

Dlatego zwrócić szczególną uwagę na następujące czynności :

 1. zbadać grunt – badanie polega na wykonaniu kilku odwiertów, pozwoli to dobrze zaprojektować fundamenty. Dokumentację badań podłoża gruntowego przygotowuje inżynier geotechnik.

Zawiera ona:

 • mapę z zaznaczonymi miejscami badań;
 • przekroje geologiczno-inżynierskie, ilustrujące budowę geologiczną podłoża;
 • informację o poziomie wody gruntowej;
 • część tekstową, w której zawarte są wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku.
 1. sprawdzić ukształtowanie terenu :
 • kształt działki – nieregularnych kształtach np. trapez będą problematyczne z wkomponowaniem projektowanego domu. Jeżeli dodatkowo działka ma mniej niż 16 m szerokości, utrudni to dobranie odpowiedniego projektu,
 • spadki terenu – generują koszty związane z dostosowaniem technologii do kształtu działki. Wyrównanie działki jest kosztowne bo należy dowieść ziemi. Spadki mają również wpływ na zaprojektowanie ogrodów.
 1. dostęp do mediów :
 • dostęp do energii elektrycznej, słup energetyczny widoczny w najbliższej okolicy nie jest wystarczającą informacją, że na działce będzie można podłączyć prąd. Każdorazowo należy upewnić się u dostawcy energii o możliwościach podłączenia prądu. W zakładzie energetycznym należy złożyć wniosek o ustalenie warunków przyłączenia do sieci,
 • dostęp do sieci wodociągowej,
 • dostęp do sieci gazowej;

 

 1. dostęp do drogi publicznej – zgodnie z treścią stosownej ustawy przez pojęcie dostępu do drogi publicznej rozumieć należy bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności (np. służebności drogi koniecznej); dostęp zapewniony ma być do „drogi publicznej”, nie zaś do drogi, która statusu tego nie posiada tj. do drogi wewnętrznej;
 2. ustalić stan prawnyto bardzo ważny etap poprzedzający zakup interesującej inwestora działki. Podstawą do ustalenia stanu prawnego nieruchomości jest treść księgi wieczystej lub zbiorów dokumentów. Zasadne jest również uzyskanie dla konkretnej działki geodezyjnej wypisu z rejestru gruntów i budynków, który można otrzymać w urzędzie miasta lub starostwie. Dane z wypisu należy porównać z treścią księgi wieczystej.
 3. ustalić przeznaczenie działki – przeznaczenie działki jest najczęściej budowlane, rolnicze lub leśne. zawsze należy weryfikować przeznaczenie działki w planach zagospodarowania przestrzennego dostępnych w urzędzie gminy. Po ustaleniu, że działka jest budowlana, uzyskamy również informacje o parametrach technicznych, które ma spełnić budynek np. kąt nachylenia dachu, wielkość zabudowy itd.

Uwzględniając wszystkie powyższe sugestie unikniecie Państwo późniejszych komplikacji.

Nasi doradcy pomogą wybrać odpowiednią działkę, zwracając szczególną uwagę na Państwa wytyczne jak również uczulając na potencjalne słabe strony gruntu.

Kontakt

Napisz do nas.

Nie czytelne? Zmień tekst. captcha txt

Start typing and press Enter to search